ŠOLSKI ALBUM SVETOVNIH KNJIŽEVNIKOV

Od življenja do življenja

Avtorja/-ici: Janja Perko, mag. Adrijana Špacapan

EAN: 9789610117094

Izjemno literarno delo – izjemni pisateljski duh. Kaj jih je zaznamovalo, kaj navdihovalo?

Zgodbe iz življenja znanih svetovnih pisateljev in pesnikov so zanimivo branje, a le, če se v njih ne pojavljajo že tisočkrat prebrani in znani podatki.

 

Šolski album svetovnih književnikov vsebuje:

 

·         izbor 82 književnikov in književnic iz različnih obdobij svetovne književnosti,

·         kronološko urejeno fotogalerijo ter predstavitve avtorjev na dvojnih odprtih straneh,

·         rubrike S knjižne police, O življenju, Zanimivi utrinki, Iz književne vede in Podobe časa, ki omogočajo celovit vpogled v delo, življenje in družbeno-zgodovinski kontekst, v katerem so književniki ustvarjali,

·         sistematično razložene literarnovedne pojme in kazalke, ki napotijo k nadaljnjemu branju in razumevanju,

·         pester nabor slikovnega gradiva, ki vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje posamezne opise.