SLOVENŠČINA, JEZIK NA MATURI

Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov

Avtorji/-ice: mag. Robert Cazinkić, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik

EAN: 9788611166810

Zbirko nalog je ob izidu potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Zbirka nalog:

pregledno in strnjeno predstavlja jezikovno snov gimnazijskih programov,

omogoča pestro izbiro nalog za ponavljanje in pripravo na maturo,

vsebuje miselne vzorce, preglednice, naloge za ponovitev in analize neumetnostnih besedil.