RAZLAGE IN PONAZORITVE JEZIKOVNIH RAVNI Z NEUMETNOSTNIMI BESEDELI

Teorija od 1. do 4. letnika gimnazij, za pripravo na maturo

Avtorji/-ice: mag. Robert Cazinkić, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik

EAN: 9788611169095

Priročnik vsebuje teoretično ponovitev in ponazoritev vseh učnih tem, obravnavanih v štirih letih gimnazijskih programov. Vsaka enota je predstavljena na podlagi neumetnostnega besedila.