KNJIŽEVNOST NA POKLICNI MATURI

Zbirka nalog

Avtor/-ica: Lucija Mejač Petek

EAN: 9788611177519

Odličen pripomoček za pripravo na drugi del izpitne pole na poklicni maturi.

 

Zbirka nalog KNJIŽEVNOST NA POKLICNI MATURI vsebuje in obravnava:

  sistematično pisanje besedila na književno temo (interpretacijo odlomka),

  pripravo koncepta za interpretacijo odlomka,

  zgradbo interpretacije,

  številne primere vodene in samostojne interpretacije z navodili,

  strnjen povzetek snovi in pregleden sistem naučenega za ustni del izpita iz književnosti.