SLOVENŠČINA, JEZIK NA POKLICNI MATURI

Razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem

Avtorji/-ice: mag. Robert Cazinkić, Irena Ceklin Bačar, Marijana Klemenčič Glavica, Nina Levstik, Lucija Mejač Petek

EAN: 9788611176772

Zbirko nalog Slovenščina – jezik na poklicni maturi odlično dopolnjuje priročnik Razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem.

 

Priročnik vsebuje teoretično ponovitev in ponazoritev vseh učnih tem, obravnavanih v srednješolskem strokovnem programu. Vsaka enota je predstavljena na podlagi neumetnostnega besedila.