ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 3

Učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku srednjih strokovnih šol

Avtorja/-ici: Et Al., mag. Lidija Golc

EAN: 9789610116288

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2011/37

Berilo Odkrivajmo življenje besed 3 predstavlja petnajst besedil na temo Dom, domovina, svet ter v obravnavo predlaga zanimiv izbor zgodovinskih pripovedi in potopisov, ki dijake navdušujejo k branju za različnih zvrsti literature. 


Uravnotežen izbor besedil tematskega sklopa in žanrov vsebuje kanonska in sodobna besedila iz slovenske in tuje književnosti, poezije, proze in dramatike. Literarnozgodovinska poglavja obravnavajo književnost do druge svetovne vojne.