FIZIKA 1

Učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610121022

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2012/28

Učbenik Fizika 1 odlikujejo:
  • sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
  • pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine,
  • možnost izvedbe aktivnega pouka: poskusi, ki spremljajo razlago, temeljijo na enotnem šolskem inventarju merilnikov za računalniško podprte meritve in jih profesorji lahko na enak način izvedemo v razredu,
  • pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami,
  • bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami,
  • interaktivna različica z dodatnimi vsebinami na www.iucbenikimk.si