UMETNOST BESEDE, BERILO 3 Z DVD-JEM

Učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol z DVD-jem

Avtorji/-ice: dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko, dr. Mateja Pezdirc Bartol, Bernarda Rovtar, dr. Tone Smolej

EAN: 9789610105831

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2009/23

Berilo 3 Umetnost besede:

  • nadaljuje vsebinski koncept učbenikov za književnost v 1. in 2. letniku,
  • zajema celotno učno snov, kot jo predpisuje vveljavni učni načrt,
  • predstavlja književna dela tudi v sliki in podobi,
  • z dodanimi DVD-jem poudarja medpredmetne povezave, multimedijsko zasnovo in prikazuje književnost 20. stoletja v povezavi z glasbeno umetnostjo, gledališčem in filmom.

OGLEJ SI TUDI