DOBER DAN KNJIŽEVNOST, ZBIRKA NALOG 6-9

Zbirka nalog za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole

Avtorja/-ici: mag. Mojca Honzak, Mojca Honzek

EAN: 9788611161228

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2006/210

Zbirka nalog Dober dan, književnost pregledno in strnjeno predstavlja snov književnosti – zgodovine slovstva in literarnovednih pojmov. Je sodobno učno gradivo, v katerem vsebino nazorno dopolnjujejo miselni vzorci, slednje pa je kombinirano tudi z vprašanji in nalogami, za katere so posebej priložene tudi rešitve. Zbirka nalog kot celota učencem in dijakom omogoča sistematičen pregled ter predstavlja natančno strukturo obravnavane snov. Potrjena je pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.