BRIHTNA GLAVCA: MATEMATIKA 5

Besedilne naloge z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Avtor/-ica: Mladen Kopasič

EAN: 9789610133681

Besedilne naloge v obliki bloka Matematika so namenjene ponavljanju in utrjevanju

znanja posameznih matematičnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti v 5. razredu osnovne

šole. Naloge so razdeljene po matematičnih sklopih, usklajenih z učnim načrtom.

Vsak list v bloku je zaključena, samostojna enota s točkovnikom in sprotnim preverjanjem.

Besedilne naloge za 5. razred vsebujejo:

• raznovrstne naloge za pregledno utrjevanje znanja v 23 matematičnih sklopih:

– računanje do 1.000.000,

– množenje in deljenje,

– merjenje,

– obdelava podatkov,

– deli celote,

– logika;

• rešitve nalog s točkovniki.

OGLEJ SI TUDI