BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED

Berilo za 9. razred osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, Nataša Pirih, Nataša Pirih Svetina

EAN: 9788611161389

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/107

Berilo Skrivno življenje besed vsebuje:

  • izbor odlomkov kanonskih besedil slovenske in svetovne literature, hkrati pa ga odlikuje tudi nekaj besedil zahtevnejše mladinske literature,
  • nova besedila, ki ustrezajo zahtevam posodobljenega učnega načrta: SOČI in BRIŽINSKI SPOMENIKI,
  • obsežen didaktični instrumentarij, ki spodbuja komunikacijski pouk književne vzgoje,
  • literarnovedne definicije: prvoosebni pripovedovalec, lirski subjekt, didaskalije,
  • dodano rubriko Govorni nastopi,
  • domiselno likovno podobo.


PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Učni listi

Več...

Zvočni posnetki

Več...