SLOVENŠČINA 7

Učbenik za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610108085

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/80

Učbenik:

  • upošteva sodobne izsledke jezikovne didaktike, pri čemer je vsebina zasnovana tako, da učence postopno pripravlja na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja,
  • vsebuje aktualna neumetnostna besedila,
  • povezuje jezikovno znanje s sodobnimi govornimi položaji,
  • je pregleden in sistematičen.  

Učbenik dopolnjujeta samostojna delovna zvezka, ki učencem omogočata samostojno delo in ponovitev ob pripravi na nacionalne preizkuse znanja.