BRIHTNA GLAVCA: MATEMATIKA 3

Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: Pierre Colin, Pierre-louis Glaser

EAN: 9789610117711

Zbirka Brihtna glavca je namenjena učencem od 1. do 9. razreda za ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja ter pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja.  Zbirke nalog z rešitvami sledijo posodobljenim učnim načrtom, vsebujejo dodatne preizkuse znanj s točkovnikom, naloge različnih zahtevnostnih ravni in izvirne metodološke pristope, za nižje razrede tudi kratke ponovitve in rubriko Za starše.

 

 

Zbirka nalog Matematika 1 vsebuje:

· 290 raznovrstnih nalog v 51 poglavjih po učnem načrtu,

· naloge za Brihtne glavce, ki presegajo snov 3. razreda,

· strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja,

· stopnjevanje nalog po zahtevnosti,

· preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom,

· 33 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja,

· rešitve v sredini zvezka.