iDRUŽBA 4

Interaktivni samostojni delovni zvezek za družbo v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Lea Kozel, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610147527

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/117

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Družba 4 odlikujejo: 
  • domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu,
  • preplet snovi in nalog – učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo,
  • rubrike Drobci za radovedne, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem,
  • jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,
  • odlične ilustracije in fotografije,
  • spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com