iGEOGRAFIJA 7, 2. izdaja

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 3831022490541

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati dodane zanimive izobraževalne filme in naloge s portala učimse, ki nadgrajujejo učno gradivo.

V 7. razredu se bo geografsko potovanje začelo v Evropi in sklenilo v Aziji. Učenci bodo spoznali npr. podnebja Evrope, značilnosti Alp, bistvo trajnostnega razvoja, vzroke za potrese (in ognjenike) v Južni Evropi in Vzhodni Aziji, značilnosti in posebnosti Kitajske, Japonske, Indije...

Znanje o Evropi in Aziji bodo učenci pridobivali na različne načine. Pred obravnavo posameznih poglavij jih bo rubrika Moj nahrbtnik znanja spomnila na geografsko znanje, ki ga že imajo. Predstavitev novih geografskih vsebin bodo spoznali v rubriki Naučil/-a se bom. Svoj uspeh na poti do znanja pa bodo lahko sproti preverjali s pomočjo kriterijev uspešnosti. Na koncu vsakega poglavja pa smo pripravili strani, kjer lahko sami presodijo svoje znanjeizdelajo svojo pot učenja in znanje tudi dokažejo.