iKEMIJA 1, 1. del

Interaktivni delovni zvezek za kemijo v 1. letniku gimnazij

Avtorji/-ice: dr. Iztok Devetak, Mateja Godec, dr. Franc Perdih, dr. Miha Slapničar

EAN: 3831022490589

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati posnetke eksperimentalnega dela in slikovno gradivo, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Z reševanjem nalog bodo dijaki odlično nadgradili in poglobili razumevanje kemijskih vsebin, ki so po učnem načrtu v 1. letniku gimnazij.

Učno gradivo odlikujejo:

 • domišljen didaktično-metodični pristop, ki vključuje povezovanje makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni;
 • vsebina, ki spodbuja k razvijanju veščin kritičnega razmišljanja in reševanja kompleksnih nalog;
 • raznovrstne naloge:
  - iz obveznih in izbirnih vsebin,
  - zanimive, taksonomsko strukturirane in različnih težavnostnih stopenj, primerne tudi za pripravo na kemijska tekmovanja,
  - zastavljene v okviru resničnih situacij in s primeri spojin iz vsakdanjega življenja,
  - s predvidenimi praznimi prostori za odgovore, izračune in skice;
 • pregledne rešitve na koncu vsakega poglavja;
 • bogato slikovno gradivo s shemami, slikami, križankami in sudokuji;
 • QR-kode, ki usmerijo na poglavje v iučbeniku, kjer so razloženi zahtevani kemijski principi in zakonitosti;
 • priloga Periodni sistem elementov ter formule za kemijsko računanje;
 • dodana aktivacijska koda za dostop do idelovnega zvezka Kemija 1, v dveh delih ter iučbenika Kemija 1 (ešola.mladinska-knjiga.si).