UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-GEOGRAFIJA 9

Interaktivni učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610147947

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učno gradivo Geografija 9 (učbenik in samostojni delovni zvezek) odlikujejo:

• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu;
• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter
sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
• odlične ilustracije in fotografije;
• navezava na delo z Atlasom sveta in Atlasom Slovenije za osnovne in srednje šole;
• spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na
izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Iz recenzije:
»/…/ Učbenik za geografijo v devetem razredu Geografija 9 je sodobno, jedrnato, tekoče in zanimivo
ter vabljivo gradivo. Temelji na aktualnem dogajanju v Sloveniji in spoznanjih stroke o geografskih pojavih
in procesih v naši domovini. Vsebine so strokovne, a obenem dovolj poljudne, ustrezno didaktičnometodično
obdelane in usklajene z učnim načrtom. /…/«     Franci Grlica, recenzent