dMOJI PRVI KORAKI PRI ANGLEŠČINI

Priročnik za ustvarjalno poučevanje angleščine v I. triletju osnovne šole

Avtor/-ica: Marija Hočevar

EAN: 9789610148234

Vsebina i-priročnika je razdeljena na posamezne tematske sklope, ki ji obravnavamo pri pouku angleščine v I. triletju. Vsak sklop na začetku sistematično podaja vsebinske učne cilje ter pregleda besedišča, jezikovnih struktur, dejavnosti in nejezikovnih ciljev, ki jih lahko vključimo pri obravnavi posameznih tem. Sledi nabor predlaganih didaktičnih dejavnosti, ki jih lahko uporabimo pri pouku. Nekatere dejavnosti so primerne za uporabo v različnih tematskih sklopih. Pri vsaki dejavnosti je naveden cilj, ki ga želimo doseči, ter podroben opis izvedbe.

V pripravi ...
Preko interaktivnih ikon lahko dostopate tudi do različnih dodatnih vsebin, kot so predlogi učnih listov, spletnih povezav, zvočnih posnetkov, slikovnega gradiva ... Posamezni tematski sklopi se zaključijo s stranjo Refleksija, kjer vam interaktivna izvedba omogoča zapis lastnih idej, misli, ugotovitev ....