UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 5

Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Osterman, Tomaž Petek, Tanja Komadina

EAN: 9789610153511

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/125

Prenovljen učbenik Slovenščina 5 sledi spremembam novega učnega načrta, ki stopi v veljavo v šolskem letu 2019/20.

Izdajo Slovenščina 5 odlikujejo:
- procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
- razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
- razdelek ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa za »samoevalvacijo« naučenega;
- diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
- številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.

Vse naštete odlike Slovenščine 5 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za petošolce.

PODPORA ZA UČITELJE

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...

Zvočni posnetki

Več...