UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Oglejte si
predstavitveni filmček portala iUCBENIKImk.si, z opisanim postopkom učenčevega dostopa od portala www.ucimse.com do www.iucbenikimk.si, z eno kodo, ki je dostopna v delovnih zvezkih Mladinske knjige Založbe. 

Filmček - iučbenikimk.si

Popolna podpora za učenje – tudi na daljavo

Interaktivna učna gradiva na portalu iUČBENIKImk.si so oblikovno popolnoma enaka tiskanim. Vsebinsko pa so nadgrajena z več kot 15.000 interaktivnimi elementi in bogatim naborom orodij za učinkovito delo na računalniku. 

Motivacija je za učenje ključna

Da je učenje lahko tudi zabavno, dokazujemo z nagrajenim portalom UČIMse.com, na katerem učence čaka več kot 4500 interaktivnih nalog za vse razrede in predmete osnovne šole. Več kot 100 000 slovenskih učencev, ki uporabljajo portal, pravijo, da med reševanjem nalog sploh ne vedo, da se učijo. So motivirani za samostojno utrjevanje učne snovi doma, poglabljanje razumevanja in pripravo na ocenjevanje znanja.

Nazaj na prvo stran