25. februar 2023 - 8:30 do 16:30
Kongresni Center Thermana Park Laško

Poslanstvo učitelja v osnovni šoli je, da učence pridobi k sodelovanju, spodbuja njihovo radovednost in jih navduši za raziskovanje. Če želimo, da poletijo na krilih znanja, jih moramo najprej navdušiti nad letenjem. To pa, kot vemo, dragi učitelji, ni vedno lahka naloga. V pomoč pri iskanju novih virov energije, vzorcev komuniciranja in tudi priložnosti za vaš osebni in poklicni razvoj vas vabimo na seminar, pogovor v živo in prijetno druženje.

Privoščite si brezplačno 8-urno strokovno srečanje učiteljev v osnovni šoli z naslovom

Poslanstvo učitelja kot priložnost za osebni in poklicni razvoj.

Pridružite se nam 25. februarja 2023 v Kongresnem centru Thermana Park Laško v Laškem.

prijava

PROGRAM

8.30–9.00            Zbiranje udeležencev
9.00–9.15            Dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica: Uvodni pozdrav
9.20–10.05    
      Janez Hudovernik: Dihanje, ki napolni z energijo in vas dvigne
10.10–10.55 
       Mag. Marijana Kolenko: Krepim sebe, obvladujem čustva, spreminjam vzorce komuniciranja
11.00–11.50  
      Zvezdana Mlakar: Zakaj nam pogovori lahko spremenijo življenje
11.50–13.00        Odmor

 

PRVO TRILETJE

13.00–13.10        Uvod: Sodobne didaktične smernice pouka v 1. triletju in gradiva Moj Nande
13.15–13.45        Vanja Jovićević: Inovativni pristopi poučevanja Spoznavanja okolja
13.50–14.20        Dr. Marina Rugelj/dr. Vida Manfreda Kolar: Motivirani in aktivni učenci pri matematiki
14.25–14.40        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.45–15.00        Odmor
15.00–15.30        Dr. Alenka Rot Vrhovec: Z učnim gradivom Moj Nande do uspešnejšega razvijanja sporazumevalne zmožnosti
15.35–16.30        Andreja Keber, Marija Mirnik: Gradiva Moj Nande v praksi

 

DRUGO TRILETJE

13.00–14.30        Sašo Žigon: Inovativni naravoslovni poskusi od 4. do 9. razreda – spodbuda in motivacija za učenje
14.35–14.50        Odmor
14.55–15.15        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
15.20–16.10        Andreja Verbinc: Matematika – učenje za življenje
16.10–16.30        Vprašanja in primeri dobre prakse

 

SLOVENŠČINA

13.00–14.20        Mateja Hočevar Gregorič: Preverjanje znanja in dobra povratna informacija na poti k (dobrim) ocenam
14.25–14.40        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.45–15.00        Odmor
15.05–16.30        Milena Čuden: Ocenjevanje znanja – izziv, stres, visoka pričakovanja staršev

 

MATEMATIKA

13.00–13.45        Mateja Štefančič: Izpeljava dneva dejavnosti: od zamisli do realizacije
13.50–14.35        Mitja Vatovec: Z vizualizacijo do usvajanja matematičnih postopkov
14.40–14.55        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
15.00–15.15        Odmor
15.20–16.10        Andreja Verbinc: Učenje za življenje
16.10–16.30        Vprašanja in primeri dobre prakse

 

NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA

13.00–14.20        Dr. Iztok Tomažič: Poučevanje bioloških vsebin s pomočjo interaktivnih učnih gradiv
14.25–14.40        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.45–15.00        Odmor
15.05–16.30        Nataša Kolaković: Didaktični učinki uporabe eksperimenta pri pouku kemije

 

GEOGRAFIJA

13.00–13.15        Milivoj Stankovič: Predstavitev izhodišč novih učnih gradiv za pouk geografije
13.20–14.30        Eneja Baloh: Didaktična svežina pri pouku geografije z novimi gradivi Mladinske knjige – digitalne kompetence in formativno spremljanje skozi geografske oči
14.35–14.50        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.55–15.10        Odmor
15.10–16.30        Eneja Baloh: Digitalne kompetence in formativno spremljanje skozi geografske oči

 

ZGODOVINA

13.00–14.30        Nejc Kavka: Film kot sredstvo poučevanja zgodovine
14.35–14.50        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
14.55–15.10        Odmor
15.15–16.30         Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler in (v Ljubljani) Petra Štampfl: Učna gradiva – podpora ali ovira sodobnega pouka zgodovine?

 

FIZIKA, NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

13.00–14.30        Sašo Žigon: Inovativni naravoslovni poskusi od 4. do 9. razreda – spodbuda in motivacija za učenje
14.30–14.45        Sašo Žigon: Nova učbenika Fizika 8 in Fizika 9 – več kot knjigi s predpisano vsebino
14.50–15.00        Predstavitev portalov in ugodnosti za učitelje uporabnike
15.05–15.15        Odmor
15.15–16.30        Matjaž Pintarič, Ivo Dović: Nov učni komplet Tehnika in tehnologija 6 z gradivi za izdelavo predmetov – praktična delavnica v sodelovanju s Tehnika je zakon

 

Nazaj na prvo stran