Novi bralni klub za srednješolce

S projektom #knjigebrat želimo vzpostaviti inovativni bralni klub za srednješolce, ki bo spodbujal bralno kulturo, odzivanje na prebrano, vrednotenje in izražanje mnenj, kreativnost ter poskuse snovanja literarnih kritik.

Cilj je ustvariti dinamično virtualno skupnost, v kateri bi mladi razpravljali o knjigah, izbirali svoja najljubša branja, soustvarjali kritične poglede na literaturo, jo morda tudi poustvarjali s svojimi besedili.

Ker želimo, da bi bil novi bralni klub tudi z vašo pomočjo še boljši, bi radi slišali vaše mnenje. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut, odgovorite na vprašanja v anonimni anketi in nam tako pomagate pri uspešni vzpostavitvi projekta.

#knjigebrat na kratko:

  • Od septembra dijaki vsak poldrugi mesec izberejo knjige za bralni klub in se do naslednjega izbora do njih kritično opredelijo (splet, TikTok, YouTube). 
  • Mesečne virtualne literarno-kritiške delavnice/srečanja (strokovnjaki na področju literature, avtorji, uredniki, sodelavci na kanalih) za mentorje in dijake.
  • Vsak poldrugi mesec glasovanje za najboljše knjige in dijaške kritike.
  • Marca 2025 zaključek projekta s podelitvijo nagrad za najboljše dijaške kritiške stvaritve.

Vloga mentorjev v projektu #knjigebrat:

  • Spodbujanje aktivnega sodelovanja: ključna vez med dijaki in bralnim klubom, dijakom zagotavljajo potrebne informacije in podporo.
  • Evalvacija in povratne informacije: zbiranje povratnih informacij od dijakov, predlogi za izboljšave.
  • Promocija projekta: pomoč pri promociji projekta na šolah in družbenih omrežjih, spodbujanje širjenja bralne kulture med dijaki.
  • Podpora pri pisanju literarnih kritik: pomoč in nasveti dijakom pri oblikovanju mnenja o knjižnih izbrankah.
Nazaj na prvo stran