UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-DOTIK OKOLJA 1

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142300

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 1:

  • omogoča spoznavanje okolja z vsemi čutili;
  • ponuja raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja in družboslovja;
  • vzpodbuja izkustveno učenje in otroka navaja na samostojno delo;
  • ima bogato ilustrativno in slikovno gradivo;
  • ponuja dodatne vsebine v interkativni različici.
Učno gradivo je prenovljeno iz dveh delov v en del, brez opazovalnih listov. Prodaja se le v kompletu UČIMSE 1.