UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-PRVA MATEMATIKA, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Vida Manffreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610142270

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. 

Prva matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, ima na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.

Prednosti:

• otroci z igro in vsakdanjimi izkušnjami vstopajo v svet matematike;

• razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge;

• naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje

- v razdelku VAJA DELA MOJSTRA,

- razdelek REŠUJEM PROBLEME ponuja besedilne in kompleksnejše problemske naloge za razvijanje logičnih spretnosti,

- »hitri« učenci pa se dodatno lahko zamotijo z razdelkom IZZIV.