UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-GLASBA 4

Interaktivni delovni zvezek za glasbo v 4. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: dr. Albinca Pesek

EAN: 9789610147534

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Didaktična gradiva za glasbeno umetnost ponujajo smiselno, razumljivo in usklajeno podobo sodobnih glasbenih vsebin in učencem dopuščajo veliko lastne kreativnosti.

Prednosti učnih gradiv za glasbo so:
  • vsebujejo bogat izbor zvočnih primerov za aktivno in analitično poslušanje,
  • povezujejo slovensko ljudsko izročilo z drugimi kulturami,
  • sodobni pristopi in domiselni načini omogočajo spoznavanje glasbenih pojmov in predstav,
  • prek glasbeno-didaktičnih iger, rebusov, skrivank in zvočnih ugank poglabljajo glasbeno znanje.