UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iSLOVENŠČINA 9, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610147671

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 9 v dveh delih upošteva posodobljeni učni načrt za slovenščino in sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti. Prenovljena izdaja vključuje ugotovitve vsebinske evalvacije na podlagi nekajletne rabe samostojnega delovnega zvezka v razredu.

Samostojni delovni zvezek odlikujejo:
-         
v razredu preizkušen razpored učnih vsebin,
-          zaokrožen koncept učenčevega spremljanja znanja,
-         
premišljen izbor aktualnih in zanimivih besedil,
-         
izčrpane in jasne definicije,
-         
sklepne ponovitve po posameznih poglavjih Vaja dela mojstra.