UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-GEOGRAFIJA 7

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610147701

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbenik Geografija 7 je izjemno kakovostno in dovršeno gradivo s svojevrstnim konceptom, ki ustvarjalnemu učitelju pomaga organizirati raziskovalno in kreativno delo v razredu. Avtorji so premišljeno vpeljali več elementov, ki učence učijo samostojnega dela. Posebna odlika učbenika je prepoznavanje predznanja ter jasna informacija učencem, kaj je cilj posameznega učnega sklopa./.../  dr. Sabina Popit, recenzentka

Učbenik Geografija 7 odlikujejo:

• domišljen in izviren koncept po posodobljenem UN,
• rubrike Drobci za radovedne. Spodbuda. Izvedel/-a bom/sem. Dejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem,
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,
• odlične ilustracije in fotografije,
• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole,
• nemi zemljevidi in spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.