UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-GLASBA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610147763

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.


Posodobljeni samostojni delovni zvezek in učbenik z zgoščenkami za pouk glasbe v 8. razredu vzpodbuja in vodi učenca:

  • k usvajanju glasbenih oblik in drugih znanj skozi glasbeno zgodovino,
  • v reševanje raznovrstnih nalog in utrjevanje pridobljenega znanja,
  • v analitično poslušanje in vrednotenje glasbe.