UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iZGODOVINA 6 - 1. izdaja

Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610147817

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Zgodovina 6 omogoča:

  • sodoben pouk zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo,
  • delo z bogatim naborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj,
  • uporabo raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
  • motiviranje učencev z raznovrstnim slikovnim gradivom,
  • uporabo različnih bralnih učnih strategij,
  • dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.