UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8

Interaktivni učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Nataša Jesenko, mag. Pavla Karba

EAN: 9789610147831

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Vsebinsko prenovljeni učbenik sledi najnovejšemu učnemu načrtu in smisleno nadgrajuje vsebine in koncepte učbenika za 7. razred.


Učbenik odlikujejo:
  • sodobna didaktična zasnova, kjer so vsi elementi učne ure zbrani na enem mestu,
  • problemsko zasnovane vsebine, ki učenca spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju in raziskovanju,
  • medpredmetno povezovanje vsebin za poglabljanje in povezovanje znanja,
  • jezik, prilagojen pojmovnemu dojemanju učencev.

Učbenik vsebuje vsebinsko in oblikovno zasnovo, ki učiteljem omogoča izvedbo aktivnega pouka.