UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iSLOVENŠČINA 8

Interaktivni učbenik za slovenski jezik v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610147893

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/90

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbenik odlikujejo:
- podajanje snovi z upoštevanjem učnociljnega in procesnega načrtovanja pouka na podlagi posodobljenega učnega načrta,
- sistematično razvijanje vseh sporazumevalnih zmožnosti,
- premišljen izbor zanimivih besedil, ki upoštevajo doživljajski svet učencev,
- sistematične definicije in povzetki učne snovi v obliki miselnih vzorcev.

Učbenik Slovenščina 8 je potrjeno učno gradivo za pouk slovenskega jezika v 8. razredu OŠ, ki z odličnimi besedili in raznovrstnimi nalogami spodbuja bralno razumevanje oz. bralno pismenost pri učencih.