UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-GLASBENA UMETNOST 6

Digitalni učbenik za glasbeno umetnost v šestem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610148760

Učbenik d-Glasbena umetnost 6 je pripravljen z aktivnim kazalom za uporabo v razredu.

Učbeniški komplet za glasbeno umetnost v 6. razredu sestavljajo potrjeni učbenik, samostojni delovni zvezek in zgoščenka.
• Učbenik odlikujejo sodobni didaktični pristopi poučevanja in učenja ter bogato slikovno gradivo aktualnih glasbenih poustvarjalcev pri nas in v tujini.
• Nazorna predstavitev snovi v treh tematskih sklopih povezuje glasbene vsebine in spodbuja analitično glasbeno udejstvovanje.
• Raznolika pesmarica vsebuje bogat izbor pesmi, odlomke in operet, muzikalov in filmov.