d-DOTIK OKOLJA 1

Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Irena Hergan, Teja Kovač, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610148425

Digitalni učbenik d-SPOZNAVANJE OKOLJA 1 je pripravljen z aktivnim kazalom za uporabo v razredu.


Učbenik Dotik okolja 1 določajo:

  • vsebine s področja naravoslovja in družboslovja;
  • nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu;
  • raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje;
  • bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave;
  • vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega;
  • nabor delavnic in enostavnih poizkusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu;
  • priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno in igrivo učenje.