UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-DOTIK OKOLJA 3

Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Iztok Devetak, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610148449

Digitalni učbenik d-SPOZNAVANJE OKOLJA 3 je pripravljen z aktivnim kazalom za uporabo v razredu.

Učbenik Dotik okolja 3 določajo:

  • vsebine s področja naravoslovja in družboslovja;
  • nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu;
  • raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje;
  • bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave;
  • vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega;
  • nabor delavnic in enostavnih poizkusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu;
  • priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno in igrivo učenje.