UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iPRVA MATEMATIKA

iUčbenik za matematiko v 1. razredu OŠ

Avtorja/-ici: Vida Manffreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610117360

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2018/82

iPRVA MATEMATIKA iUčbenik za matematiko v 1. razredu osnovne šole, potrjen pri Strokovnem svetu RS

Šestletnikom se je najlažje učiti skozi igro, še toliko bolj, če pri tem učenec aktivno spremlja razlago učne vsebine prek i-gradiva, ki omogoča razne animacije za dodatno motivacijo pri usvajanju matematičnega znanja.

iPrva matematika je nastala na vsebini tiskanih samostojnih delovnih zvezkov, ki jih učenec uporablja pri pouku. Tiskano gradivo smo opremili z interaktivnimi vsebinami (razne animacije, rešitve nalog, dodatne razlage in učni listi za utrjevanje znanja), ki je tako v svoji obliki temelj kakovostnega osnovnega in dopolnilnega izobraževanja, hkrati pa priročno gradivo za učitelje pri izvedbi pouka, saj jim poenostavi priprave in popestri pouk, obenem pa omogoča številne medpredmetne povezave, ki posamezne vsebine umestijo v širši kontekst drugih predme­tov.