UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 1, 1. DEL

Samostojni delovni zvezek za prvi razred OŠ

Avtorja/-ici: Simona Gomboc, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610155645

Avtorice: dr. Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Vanja Potočar
Recenzentke: dr. Vida Medved Udovič, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Sonja Osterman
Ilustrator: Jaka Vukotič


>>>>Oglejte si predstavitveni filmček >>>>

Aleksandra Lutar Ivanc, urednica; Predstavitveni filmček za slovenščino
Alenka Kepic Mohar, vodja uredništva učbenikov in revij; Predstavitev kompleta Moj Nande 1 z ugodnostmi za učenca in učitelja


V novem učnem gradivu za prvošolce otrokov vstop v svet branja in pisanja spremljajo različne dejavnosti z upoštevanjem njegovega predznanja, s premišljenimi didaktičnimi igrami in gibanjem pa otroci na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.

Odlike učnega gradiva:

·     učno gradivo zajema kronološko urejene teme od predopismenjevalnih dejavnosti in obravnave črk do utrjevanja branja in pisanja; med slednje teme so smiselno vključena tudi poglavja za uresničevanje vseh drugih ciljev jezikovnega pouka;

·     opismenjevanje s pomočjo fonografske metode (izhodišče je pesem in njena ilustrativna .upodobitev, v kateri sta predstavljeni črki);

·     hkratna obravnava velikih in malih tiskanih črk;

·     večja uporabnost učnega gradiva za učitelje, saj se lahko sami odločijo, kako bodo opismenjevali (samo velike tiskane črke ali oboje);

·     spodbudnejše gradivo za sposobnejše učence oz. tiste, ki ob vstopu v 1. razred velike tiskane črke že poznajo;

·     kontinuirano celoletno razvijanje grafomotorike z vajami na vsaki strani v spodnji pasici.

Nov koncept spodbuja ambicioznejšo dinamiko opismenjevanja, ki skrbi tudi za nadarjene in sposobnejše učence, ki lahko s premišljenimi diferenciranimi nalogami individualno napredujejo.  
V 2. razredu bo sledilo konvencionalno obravnavanje opismenjevanja z malimi tiskanimi črkami.

Poglejte si predstavitev bralne knjižice JUHEJ, ŽE BEREM!