SLOVENŠČINA NA PISNI MATURI

Zbirka nalog

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610155812

Odličen priročnik za boljše znanje in oceno na maturi.

Zbirka razčlemb neumetnostnih besedil po zgledu pisnega dela izpita iz slovenščine vsebuje:
• 12 razčlemb neumetnostnih besedil po zgledu pisnega dela izpita iz slovenščine;
• rešitve razčlemb z natančnim opisnim točkovnikom v skladu z maturo;
• povzetke jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov v obliki preglednic in prikazov za lažje obvladovanje sistema jezika, usvojenega v štiriletnem gimnazijskem izobraževanju.