FIZIKA 3

Učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610155393

Učbenik Fizika 3 odlikuje:  
  • sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju; 
  • pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine; 
  • možnost izvedbe aktivnega pouka: poskusi, ki spremljajo razlago, temeljijo na enotnem šolskem inventarju merilnikov za računalniško podprte meritve in jih lahko na enak način izvedete v razredu; 
  • pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami; 
  • bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami; 
  • interaktivna različica z dodatnimi vsebinami na www.iucbenikimk.si