ESEJ NA MATURI 2023

Priročnik

Avtorja/-ici: Drago Meglič, Katarina Torkar Papež

EAN: 9789610164326

Z Esejem na maturi 2023 se boste hitreje in boljše pripravili na pisanje eseja.

Priročnik Esej na maturi vsebuje natančno in sistematično predstavitev štirih dramskih del, predpisanih za maturo leta 2023 – Antigone, antičnega dramatika Sofokleja; Nore (Hiše lutk), norveškega dramatika Henrika Ibsena; Dogodka v mestu Gogi, slovenskega književnika Slavka Gruma in Antigone, slovenskega dramskega ustvarjalca Dominika Smoleta. 

Priročnik vsebuje: 
- natančne analize vseh štirih dramskih del,
- vsebino zaokrožuje s primerjalnim in analitičnim delom dramskih del,
- sklepni prispevek vsebuje številne predloge za pripravo in pisanje maturitetnega eseja, ki bo na maturi v šolskem letu 2022/23 raziskoval temo Ženska na odru sveta.