SLOVENŠČINA 3, MOČ JEZIKA, 1. DEL

Učbenik z vajami za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Kozma Ahačič, dr. Irena Krapš Vodopivec, dr. David Puc, dr. Matej Šekli

EAN: 9789610168102

Sklep o potrditvi učbenika
013-10/2023/76

Učbeniki z vajami Slovenščina, Moč jezika, nastajajo v duhu razmišljanja sodobnega jezikoslovca dr. Kozme Ahačiča: "Če želimo razumeti sodobni knjižni jezik, moramo poznati njegovo zgodovino, razumeti okoliščine, v katerih nastaja, opazovati njegovo realno rabo in vedeti, kako deluje njegov sistem. Če knjižni jezik razumemo, da se vanj zlahka zaljubimo." 

Učno gradivo, ki naslavlja sodobne izzive poučevanja materinščine se s konceptom in strukturo približuje dijakom, njihovim zanimanjem in zmožnostjo ter jih vodi k uspešnemu opravljanju mature.

Odlike novega učbenika Slovenščina 3, Moč jezika:

  • dijaki dosegajo učne cilje s sistematičnim jezikovno-dinamičnim konceptom ter z zanimivimi aktualnimi besedili s posebnim poudarkom na jeziku kot identiteti in temeljni vrednoti vsakega posameznika;
  • dijaki usvajajo slovnična, jezikovna ter pravopisna znanja in jih sproti povezujejo v jezikovni sistem;
  • učbenik v prvem delu obravnava skladnjo, vsebino iz besediloslovja (nadpovedno skladnjo) s sodobnim poglavjem Besedila in strojno prevajanje, vsako poglavje se zaključi z vajami za ponovitev, na koncu pa je še celostna razčlemba neumetnostnega besedila;
  • vsebina učbenika ima tudi sodobno interaktivno nadgradnjo na izobraževalnem portalu www.iucbenikimk.si, ki je po meri sodobnih dijakov in pouk dodatno popestri z interaktivnimi vsebinami s spletnimi povezavami do jezikovnih priročnikov.