INSIGHT INTERMEDIATE

Učbenik za angleščino

Avtor/-ica: Jayne Wildman

EAN: 9780194011082

Učbenik za angleščino za 1. in 2. letnik kot prvi tuji jezik in 3. in 4. letnik gimnazije kot 2. tuji jezik. 

Gradivo pisano posebej za gimnazijske programe: teme, ki sežejo globlje, brez slavnih oseb, daljša besedila in veliko novega besedišča, poglobljena obravnava besedišča in slovnice, obravnava literarnih tekstov.

Digitalni učbeniški komplet iTools obsega: učbenik in delovni zvezek z zvočnim in video gradivom in rešitvami vseh nalog ter številne dodatne interaktivne aktivnosti;

Test Bank MultiROM program s testi v Word in PDF formatu (A in B verzija ter zvočni posnetki za preverjanje slušnega razumevanja).