UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 4

Učbenik za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610108078

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/52

Učbenik Slovenščina 4 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Domišljen in izviren koncept:

  • sledi procesnemu in učnociljnemu načrtovanju pouka z uravnoteženim razvijanjanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • tematska poglavja se začenjajo s kratkimi motivacijskimi nagovori in z opredelitvami učnih ciljev v posameznem poglavju;
  • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev;
  • naloge za utrjevanje znanja so diferencirane in spodbujajo pisanje v zvezek;
  • velik poudarek je namenjen tvorjenju besedil ob domiselnem načrtu, ob t. i. »receptu« za pisanje besedil.