ŠOLA ZA KLJUNASTO FLAVTO 2

Palčkove igrarije za Tončka in Tinko

Avtor/-ica: Helena Strmčnik

EAN: 9790709008223

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2012/89

V drugem delu učbenika se postopoma širi tonski obseg igranja na inštrument in stopnjuje zahtevnost skladbic. Učne vsebine so razporejene po težavnosti tako, da lahko pedagog učinkovito izbira med uporabljenim glasbenim gradivom. Bistveni glasbeni elementi sodobnega poučevanja omogočajo učencu razvijanje glasbenega posluha, muziciranja in spodbujajo h komponiranju prvih lastnih skladbic. Zaradi izjemno pestrih vsebin lahko učbenik uporabljamo tudi pri učenju drugih inštrumentov.