GEOGRAFIJA 6 (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Eneja Baloh, Bojan Lenart

EAN: 9789610133742

Odlike samostojnega delovnega zvezka Geografija 6:

 

 Domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu.

 Preplet snovi in vaj oziroma nalog po principu »dva v enem« - učbenik in delovni zvezek kot celovito, skupno gradivo.

• Uvajanje v snov z veliko komično ilustracijo in napovedjo vsebin.

Rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost.

 Jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev.

 Odlične ilustracije in fotografije.

 Navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole.

 Dodatno E-gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje učencev in je priročno gradivo za učitelje.

Interaktivna oblika samostojnega delovnega zvezka Geografija 6 je i-učbenik Geografija 6.