UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ŽARNICA, TI LOVIŠ!

Šaljivke in zafrkljivke

EAN: 9789610135593

Knjiga Žarnica, ti loviš! prinaša pred otroke in vas kot njihove sogovornike (mentorje branja) izbor igrivih besedil, od otroške ljudske poezije do klasičnih in sodobnih pesnic in pesnikov. V teh pesmih se igra izraža kot tema in način oblikovanja besedilne stvarnosti: besede in besedne zveze v njih so oblikovane presenetljivo, vzbujajo bralčevo začudenje, željo po raziskovanju jezikovnih možnosti slovenščine.

Pesmi v tej knjigi same po sebi zahtevajo pogovor o temah, ki se nam morda zdijo problemske, tabujske, neprimerne – a se jih je vendarle treba lotevati tako v šoli kot doma. Spodbujanju pogovora so namenjena tudi vprašanja in bralne naloge ob besedilih. Sestavljene so tako, da razvijajo bralne zmožnosti na različnih ravneh, namenjene so manj in bolj zmožnim bralcem prvega triletja, pač glede na razred, ki ga obiskujejo, ali raven razvitosti branja in zmožnosti izražanja o prebranem.

Na prvi ravni boste našli vprašanja, povezana z doživljanjem oblikovanosti jezika, besedilnih podrobnosti ali domišljijskih podob. Na drugi so vprašanja sklepanja: zajemajo spodbujanje razlage osrednjih besed ali besednih zvez, povezanih s sporočilnostjo pesmi. Na tretji ravni so naloge za nadgradnjo besedila, ki bralca spodbujajo, da besedilo razume po svoje – in ga, če zmore, poustvari, se pogovori s sobralcem o kaki vznemirljivi misli. Nato lahko še prisluhne nenavadnemu zvenu tujega jezika, naslovu pesniške zbirke, se seznani z zanimivimi književnimi motivi … Vse te raznovrstne naloge spodbujajo bralno motivacijo in pogovor o prebranem.

Avtor izbora in spremnega didaktičnega gradiva: dr. Igor Saksida