UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 9

Učbenik za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610132028

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/103

Učbenik Slovenščina 9 upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Učbenik odlikujejo:
- podajanje snovi z upoštevanjem učnociljnega in procesnega načrtovanja pouka na podlagi posodobljenega učnega načrta,
- sistematično razvijanje vseh sporazumevalnih zmožnosti,
- premišljen izbor zanimivih besedil, ki upoštevajo doživljajski svet učencev,
- sistematične definicije in povzetki učne snovi v obliki miselnih vzorcev.

Učbenik Slovenščina 9 je potrjeno učno gradivo za pouk slovenskega jezika v 9. razredu OŠ, ki z odličnimi besedili in raznovrstnimi nalogami spodbuja bralno razumevanje oz. bralno pismenost pri učencih.