ČITANKA 3

Besedila z nalogami za branje z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: Sonja Osterman

EAN: 9789610139942

Čitanka je zasnovana na podlagi dolgoletnih delovnih izkušenj avtorice Sonje Osterman s šolarji v prvem triletju OŠ. Ker je v tem obdobju najpomembneje za vsakega učenca usvojitev tekočega branja z razumevanjem besedila, avtorica slednjemu namenja več pozornosti.

Čitanka je zbirka besedil za čim uspešnejši in prijeten vstop v svet branja:
- besedila, primerna za začetne bralce,
- naloge za usmerjanje branja z razumevanjem,
- sistematično razvijanje bralne pismenosti že ob prvih bralnih izkušnjah.

Iz recenzije dr. Vide Medved Udovič:
»Prednost Čitanke 3 je, da ob zastavljenih nalogah, od enostavnih do kompleksnejših, nagovarja učence z različnimi jezikovnimi in književnimi zmožnostmi, zato tudi dopušča fleksibilno diferenciacijo, učitelju pa omogoča učinkovitejše delo z vsemi učenci. Branje z razumevanjem je ena izmed pomembnejših dejavnosti učenja in poučevanja slovenščine, kar je v Čitanki 3 upoštevano pri sestavljanju nalog. Jasna in razumljiva navodila vodijo učence k samostojnemu reševanju in ga navajajo na natančnejše branje in smiselno odgovarjanje, kar ponujajo pestro sestavljene naloge.«