UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 9, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Milena Čuden, Tatjana Košak, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610143697

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 9 v dveh delih upošteva posodobljeni učni načrt za slovenščino in sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti. Prenovljena izdaja vključuje ugotovitve vsebinske evalvacije na podlagi nekajletne rabe samostojnega delovnega zvezka v razredu.

Samostojni delovni zvezek odlikujejo:
- v razredu preizkušen razpored učnih vsebin,
- zaokrožen koncept učenčevega spremljanja znanja,
- premišljen izbor aktualnih in zanimivih besedil,
- izčrpane in jasne definicije,
- sklepne ponovitve po posameznih poglavjih Vaja dela mojstra.