SLOVENŠČINA 3, Z BESEDO DO BESEDE

Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. David Puc, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610149385

Zbirka nalog Slovenščina 3, Z besedo do besede:

• zasnova upošteva realno izvedbo pouka v razredu in sistematično pripravo na maturo,
• je nadgradnja istoimenskega učbenika in omogoča utrditev ter ponovitev z njim pridobljenega znanja,
• naloge so zasnovane tako, da izhajajo iz aktualnih besedil, ki so blizu mladostnikom.

Na spletni strani www.ucbeniki.com (gimnazija, slovenščina) so objavljene:
- rešitve nalog,
- razčlembe neumetnostnih besedila za dodatno utrjevanje znanja.