SLOVENŠČINA 4, Z BESEDO DO BESEDE

Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. David Puc, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610151685

Zbirka nalog Z besedo do besede 4:
- je nadgradnja istoimenskega učbenika in omogoča utrditev ter ponovitev z njim pridobljenega znanja,
- zasnova upošteva realno izvedbo pouka v razredu in sistematično pripravo na maturo,
- naloge so zasnovane tako, da izhajajo iz aktualnih besedil, ki so blizu mladostnikom,
- rešitve nalog so na spletni strani www.mladinska.com/sola/ucbeniki.